Sjedišta, mjesto djelovanja

STRABAG d.o.o.
Centrala
Direkcija za izgradnju prometnica
Petra Hektorovića 2
HR-10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2100
cestogradnja@strabag.com

Direkcija za visokogradnju
Petra Hektorovića 2
HR-10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2300
visokogradnja@strabag.com

Direkcija za inženjerske građevine
Petra Hektorovića 2
HR-10 000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2290
mt-zagreb@strabag.com


STRABAG d.o.o.
Ured Rijeka
Direkcija za izgradnju prometnica
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
HR-51 000 Rijeka
Telefon: +385(0)51 68 7300

Direkcija za visokogradnju i inženjerske građevine
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
HR-51 000 Rijeka
Telefon: +385(0)51 68 9061


STRABAG d.o.o.
Ured Slavonski Brod
Gospodarska 7, Gornja Vrba
HR-35000 Slavonski Brod
Telefon: +385(0)35 63 8100


STRABAG d.o.o.
Ured Dugopolje
Svetog Mihovila 1
HR-21204 Dugopolje
Telefon: +385(0)21 68 7000

Strabag International GmbH
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2000

STRABAG Property and Facility Services d.o.o
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2260
strabag-pfs@strabag.com
www.strabag-pfs.hr

STRABAG Property and Facility Services d.o.o
Ured Dugopolje
Svetog Mihovila 1
HR-21204 Dugopolje
Telefon: +385(0)21 68 7096

STRABAG Property and Facility Services d.o.o
Ured Osijek
Strossmayerova 105A
HR-31000 Osijek
Telefon: +385(0)31 63 8825

AZM d.o.o.
Garićgradska 18
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 368 9600
office@azm.hr
http://www.azm.hr/

STRABAG BRVZ d.o.o.
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2200

STRABAG BRVZ-IT
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2222

STRABAG BRVZ-IT
Ured Dugopolje
Svetog Mihovila 1
HR-21204 Dugopolje
Telefon: +385(0)21 68 7039

STRABAG BMTI d.o.o.
Industrijska 16/1
HR-10 421 Donja Lomnica
Telefon: +385(0)1 639 2000

Ured Benkovac
Zapužane 102
HR-23420 Benkovac

Ured Dugopolje
Svetog Mihovila 1
HR-21204 Dugopolje
Telefon: +385(0)21 68 7000

Ured Lonjica
Greda 2
HR-10341 Lonjica
Telefon: +385(0)1 639 2156

Ured Slavonski Brod
Gospodarska 7, Gornja Vrba
HR-35000 Slavonski Brod
Telefon: +385(0)35 62 8135

Ured Stinice
Stinice 26b
HR-21000 Split
Telefon: +385(0)21 68 4852

BHG Bitumen Adria d.o.o.
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2000

MINERAL IGM d.o.o.
Zapužane 102
HR-24420 Benkovac
Telefon: +385(0)23 662 734
https://www.hr.mineral.eu/

Pomgrad Inženjering d.o.o.
Stinice 26b
HR-21 000 Split
Telefon: +385(0)21 34 0740

SAT d.o.o.
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2000

TPA d.o.o.
Industrijska 16/1
HR-10 421 Donja Lomnica
Telefon: +385(0)1 639 2000
hr@tpaqi.com
http://www.tpaqi.com/

Ured Zagreb
Samoborska cesta 153A
10 090 Zagreb

Telefon: +385(0)1 639 2255

Ured Dugopolje
Svetog Mihovila 1
HR-21204 Dugopolje
Telefon: +385(0)21 68 7000

Ured Slavonski Brod
Gospodarska 7, Gornja Vrba
HR-35000 Slavonski Brod
Telefon: +385(0)35 44 1125

ZÜBLIN Hrvatska d.o.o.
Petra Hektorovića 2
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 639 2000Na web stranici objavljen na 23.06.2009 - Posljednji objavljeni na 16.02.2023 16:00:41