Uspješno završen projekt u Dubrovniku

Završena izgradnja ceste od mosta dr. Franje Tuđmana do ceste za Osojnik s rekonstrukcijom dijela bivše županijske ceste ŽC 6235
  • Naručitelj: Grad Dubrovnik
  • Vrijednost ugovora: 5,5 mio EUR
  • Rok izvođenja radova: 10/2018 – 03/2021
Tijekom mjeseca ožujka 2021.godine završena je izgradnja nove prometnice za Naručitelja Grad Dubrovnik, od mosta dr. Franje Tuđmana do naselja Osojnik te je dijelom rekonstruirana postojeća prometnica koja je ranije bila kategorizirana kao županijska cesta ŽC 6235.

Izgrađena prometnica povezuje bivšu županijsku cestu ŽC6254 s naseljem Osojnik te prolazi kroz različite terenske uvjete.

Početak trase izvedene ceste je cca. 700 m udaljen od točke križanja s bivšom županijskom cestom ŽC 6235, na državnoj cesti DC 8 (Ploče – Dubrovnik) visine 54.30 m nad morem, nadalje se uspinje strmom padinom do stac 0+650 (ex ŽC 6235) visine 108.16 m nad morem te do kraja zahvata (192.72 m.n.m) prati postojeću cestu (ex ŽC 6235) prema naselju Osojnik.

Predjeli kroz koje cesta prolazi vrlo su lijepi i interesantni, uključujući pogled na Rijeku dubrovačku, njen kanjon, okolni krajolik te most Dr. Franje Tuđmana.

Zemljani radovi:

· Široki iskop : 80.000,0 m3

· Nasip : 10.000,0 m3

· Potporni zidovi (visina od 2 – 5 m) : 3.000,0 m3 – beton / 220.000,0 kg armatura

Kolnička konstrukcija:

· Rigoli: 1.600,0 m1

· Rubnjaci: 2.900,0 m1

· Tampon: 9.600,0 m3

· Asfaltna površina: 18.000,0 m2 ( 4.500,0 t)

Ostalo:

· Prometna oprema

· Pješačka ograda

· Javna rasvjeta

· Zaštita pokosaNa web stranici objavljen na 22.04.2021 - Posljednji objavljeni na 22.09.2022 12:48:01