Pristupne ceste mostu Pelješac

Za nama je završetak velikog projekta izgradnje pristupnih cesta Pelješkom mostu i veliko nam je zadovoljstvo što smo bili dio tako velikog projekta koji je od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku.

Takozvana druga faza projekta „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“ nosi službeni naziv „Izgradnja pristupnih cesta Mostu Pelješac, izgradnja dionice: Duboka – Sparagovići/Zaradeže“. Ugovor je sklopljen 9. listopada 2019. godine, a radovi su započeli 13. studenog iste godine. 26.srpnja 2022. godine svečano je otvoren most Pelješac te je prvi puta službeno pušten promet njime i pristupnim cestama.

Na projektu je izgrađeno 10,5 km pristupnih cesta mostu Pelješac i to na kopnenom dijelu do mosta u duljini od 1,2 km i nakon samog mosta na poluotoku Pelješac u duljini od 9,3 km. Projekt se sastojao od izgradnje trase ceste, izgradnje mostova Dumanja Jaruga 1 (L=420 m) i Dumanja Jaruga 2 (L=131 m), vijadukta Brijesta (L=134 m), 4 podvožnjaka, tunela Debeli Brijeg (L=2467 m, peti cestovni tunel po duljini u RH) i tunela Kamenice (L=499 m) te objekta visokogradnje. Glavne količine su iskop na trasi 1.200.000 mł, iskop tunela 300.000 mł, izrada nasipa 640.000 mł, armatura 6.000.000 kg, beton 145.000 mł, asfalt 50.000 tona, cijevi odvodnje i drenaže 40.000 m.

Za most Dumanja Jaruga 1 prvo smo izveli AB bunare kao temeljna mjesta za sva tri središnja stupa. Bunari su dubine 12,50 metara i promjera 12,00 metara, armirani betonskim čelikom i zapunjeni betonom. Središnji stupovi su od armiranog betona, pravokutnog sandučastog presjeka, visina od 37 do 68 metara. Rasponska konstrukcija mosta ukupne je dužine od 420,00 metara, širine 12,50 metara, sandučastog poprečnog presjeka, promjenjive visine od 6,50 metara uz stupove do 3,0 metara u sredini središnjih raspona. Središnji rasponi stupova su 120,00 metara, a pristupnice uz upornjake konstantne su visine od 3,0 metra u dužini od 32,00 metra. Rasponska konstrukcija u naravi je armiranobetonski nosač naknadno utegnut kabelima od visokovrijednog čelika s kotvama na krajevima kabela. Segmenti betoniranja rasponske konstrukcije promjenjivog presjeka, koji su se izvodili kolicima za slobodnu konzolnu gradnju, bili su u dužini od 5,00 metara. Upornjaci su, zbog nepovoljne topografije i geologije, temeljeni na AB bušenim pilotima dužine od 14 do 24 metra. Nasip uz upornjake je dodatno ojačan tzv. armiranom zemljom radi dodatne stabilnosti, smanjenja količine potrebnog nasipa i povoljnije vizualizacije. Izvođenje nosive AB konstrukcije mosta trajalo je 14 mjeseci, a nakon toga pristupili smo izvođenju završnih radova (hidroizolaterski, radovi odvodnje, elektroinstalaterski radovi, pješačke staze i rubni vijenci, ograde i asfalterski radovi).

Most Dumanja Jaruga 2 ukupne je dužine 131,00 metar i specifičan je po tome što u naravi ima jedan raspon od 90 metara, a upornjaci dužine od po 20,50 metara, opterećeni balastnim betonom, služe kao kontrateret za krletke slobodne konzolne gradnje u fazi izgradnje. Upornjaci su temeljeni na klasičnim pravokutnim AB temeljima, a rasponska konstrukcija iznad temelja je sandučasta AB konstrukcija konstantnog presjeka, visine 5,0 m i širine gornje ploče 12,75 m. Rasponska AB konstrukcija u polju je promjenjive visine od 5,0 m uz upornjake do 2,50 m u sredini polja. Kompletna rasponska konstrukcija je armirano betonska i utegnuta naknadnim napinjanjem kabelima od visokovrijednog čelika sa kotvama. Segmenti betoniranja rasponske konstrukcije promjenjivog presjeka koji su se izvodili kolicima za slobodnu konzolnu gradnju iznosili su 5,00 metara.

Vijadukt Brijesta izveden je kao klasična AB konstrukcija sa šest središnjih stupova promjenjivog „I“ poprečnog presjeka, visina od 14 do 22 metra. Središnji stupovi su temeljeni na klasičnim pravokutnim AB temeljima (2 komada) i AB bunarima dubine do 7 metara i promjera 7 metara. Upornjaci su klasični AB zidovi nastavljeni na klasične trakaste AB temelje. Kod upornjaka U7 temeljenje je izvedeno na kamenom nasipu ojačanom armiranim tlom. Rasponska konstrukcija puna je AB ploča visine 1,00 m, sa sedam raspona između oslonaca na stupovima i upornjacima, a dužine raspona su od 17,00 do 20,00 metara. Ukupna dužina vijadukta iznosi 134,00 metra, a ukupno vrijeme izvođenja svih radova na vijaduktu, uključujući sve završne radove te radove na izvedbi podvožnjaka Brijesta i AB stepenica u blizini vijadukta Brijesta iznosilo je devet mjeseci.

Posebno bismo zahvalili svim kolegicama i kolegama koji su na bilo koji način doprinijeli ostvarenju ovog projekta.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3cEzG4hIX1k
Na web stranici objavljen na 10.11.2022 - Posljednji objavljeni na 11.11.2022 11:04:13