GLS sortirnica paketa i upravna zgrada

Izvođenje radova na izgradnji sortirnice paketa i upravne zgrade u Donjem Stupniku
 • Vrsta objekta: Sortirnica paketa i upravna zgrada
 • Naručitelj: General Logistics Systems Croatia d.o.o.
 • Vrijednost ugovora: 4.855.000 EUR
 • Rok izvođenja radova: 07/2020 – 01/2021

Na parceli se planira izgradnja:
 • Sortirnice paketa koja se sastoji od hale za smještaj transportnih linija za sortiranje paketa
  o (montažna AB konstrukcija, fasadni i krovni paneli)
 • uredske zgrade
  o monolitna AB konstrukcije (P+K)
 • polu ukopane hidrantske stanice
  o monolitna AB konstrukcija
 • trafostanice
  o tipska montažni predgotovljeni objekt i prateća oprema
Vizualizacija budućeg objekta

POVRŠINE
 • Površina parcele iznosi - 57.695 m²
 • Ukupno građevinska bruto površina - 4.629,95 m²
 • Tlocrtna površina građevine – 4.208,45 m²
 • Površina prometnih, parkirnih i pješačkih površina - 14.000 m²


KONSTRUKCIJA
 • Montažna AB konstrukcija
  o Količina betona – 556 m³
  o 309 elemenata
 • Monolitna AB konstrukcija
  o Količina betona – 1.500 m³
  o Količina armature - 150t
 • Čelična konstrukcija
  o Količina čelika - 50tZEMLJANI RADOVI
 • Iskopi 20.000 m³
 • Kameni nasipi 25.000 m³Na web stranici objavljen na 13.10.2020 - Posljednji objavljeni na 22.09.2022 12:47:58