Eurospin Samobor

Završen projekt za investitora EuroSpin Hrvatska
  • Namjena objekta: Prodavaonica robe dnevne potrošnje EuroSpin
  • Naručitelj: EuroSpin Hrvatska d.o.o.
  • Projektant i nadzor: ATP projektiranje d.o.o.
  • Vrijednost ugovora: 23.075.069,00 kn
  • Rok izvođenja radova: 24.02.2020. – 26.07.2020.
  • Datum primopredaje objekta: 21.08.2020.
  • Veličina građevne čestice: 8.534,00 m²
  • Bruto razvijena površina građevine: 2.634,00 m²Građevina je smještena u Samoboru na sjeveroistočnom dijelu parcele k.č.740/3 tako da je od zapadne međe udaljena min. 23,70 m, od istočne min. 7,24 m, od južne min. 4,02 m, a od sjeverne min. 46,23 m.

Kolni pristup građevini nalazi se na sjevernom djelu parcele, kao i pješački, a na zapadnoj strani se nalazi dodatni pješački pristup s gradske prometnice. Dio postojeće prometnice na sjeverozapadnom dijelu zahvata se rekonstruirao i dogradio za potrebe ulaska kolnog i pješačkog prometa na parcelu.

Građevina je pravilnog pravokutnog oblika, maksimalnog gabarita cca 35,73x73,73m, odnosno sa nadstrešnicama 43,23x73,73m u jednoj etaži prizemlja. Objekt se sastoji od prizemlja u kojem je smješten prodajni prostor, skladišta te vanjskog parkirališta namijenjenog kupcima.

Konstrukcija je izvedena od monolitnih temelja i predgotovljenih betonskih elemenata. Izvedeni su kompletno svi građevinski radovi, instalaterski radovi te kompletno vanjsko uređenje parcele.
Građevina je završena u roku, te uspješno predana investitoru 21.08.2020.


Na web stranici objavljen na 13.10.2020 - Posljednji objavljeni na 20.01.2021 11:33:22