STRABAG završio radove na izgradnji mosta Kopno – otok Čiovo u Trogiru

  • Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta
  • Izvođač: Zajednica gospodarskih subjekata PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT d.d./ STRABAG AG
  • Vrijednost radova: 119.831.740,74 kuna
  • Početak radova: 11/2017
  • Završetak radova: 07/2018

Most koji povezuje kopno i otok Čiovo smješten je u Trogiru, gradu u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj izgradnje mosta je izbjegavanje prometne zagušenosti u vrijeme turističke sezone, kao i prometno rasterećenje stare Trogirske jezgre koja se nalazi pod zaštitom UNESCO-a .

Novi Čiovski most sastoji se od 13 armirano betonskih stupova, 2 upornjaka i čelične rasponske konstrukcije ukupne dužine 521,58 metara. Ukupna težina čelične konstrukcije mosta iznosi 2600 tona. Vizualni identitet mosta prepoznatljiv je zahvaljujući konstrukcijskom oblikovanju čelika koja oblikom neodoljivo podsjeća na trup broda, kao i dekorativnoj rasvjeti postavljenoj na svakom stupu koje dodatno ističe vizuru mosta.
U svrhu omogućavanja nesmetane plovidbe do luke Trogir između stupova S10 i S11 smješten je pokretni raspon ukupne dužine (2x 26,5) metara kojeg podiže 8 hidrauličkih cilindara.

Zajednica gospodarskih subjekata PZC Split d.d. i STRABAG AG je izvodila radove 2. faze izgradnje – završetak armirano-betonskih radova, izradu i montažu čelične konstrukcije mosta, pristupnih cesta i ostalih pratećih radova u vrijednosti od 119.831.740,74 kuna u roku od 8 mjeseci.

Za potrebe organizacije radova bilo je potrebno mobilizirati adekvatnu plovnu opremu (plovnu dizalicu, pontone, remorkere, radne brodove, trajekte i transportna plovila) koju lokalni uvjeti na tržištu nisu omogućavali, zbog čega se moralo pristupiti prilagodbama u odabiru opreme na način da se zadovolje potrebe tehnologije izvođenja radova. Uzimajući u obzir kratak ugovorni rok vremenske prilike imale su značajan utjecaj na planiranje i organizaciju izvođenja radova.

Prilikom dolaska na područje izvođenja projekta zatečena je organizacija radova od prethodnog izvođača koja je podrazumijevala formiranje čelične konstrukcije i izradu antikorozivne zaštite na samom gradilištu. Kako je navedeno izrazito podložno utjecaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, a uzimajući u obzir kratak vremenski rok izvođenja i činjenicu da se većina radova izvodi u zimskom periodu, organizirali smo nastavak radova na način da je izrada čelične konstrukcije prebačena u obližnje brodogradilište. Segmente mosta duljine 40m i težine do 190 t, izrađene u brodogradilištu, prevozili smo morskim putem do gradilišta, gdje je obavljena montaža pomoću plovne dizalice na projektiranu poziciju mosta. Zahvaljujući detaljnoj i kvalitetnoj pripremi i iskustvu rada na moru, svi radovi montaže izvršeni su u iznimno kratkom roku od samo 2,5 mjeseca.
U sklopu navedene pripreme radova Zajednica gospodarskih subjekata PZC Split d.d. i STRABAG AG je napravila izmjenu zatečenog tehnološkog rješenja montaže najzahtjevnijeg dijela pokretne konstrukcije mosta te se, umjesto projektom planirane montaže dva segmenta težine od cca 230 t, pristupilo prilagodbi tehnologije i montaži pokretnog raspona u 3 manja dijela čija težina nije prelazila 135 t. Rukovodstvo gradilišta posebno može biti zadovoljno sa činjenicom da je od početka razrade tehnološkog projekta montaže ovako zahtjevnog zahvata do konačne realizacije prošlo manje od mjesec dana.

Most Kopno – otok Čiovo u brojkama:
  • Dužina mosta 521,58 metara
  • Čelična konstrukcija mase 2.600 tona
  • Pokretni most raspona 41,20 metara
  • Plovni profil ispod pokretnog dijela mosta, u zatvorenom (sklopljenom) položaju mosta, je visine 6,4 m i širine 25 m.Na web stranici objavljen na 09.08.2018 - Posljednji objavljeni na 09.08.2018 17:05:20