Završen projekt sanacije i rekonstrukcije uzletno-sletne staze Zračne luke Split

 • Naručitelj: Zračna luka Split d.o.o.
 • Vrijednost ugovora: 10.946.624,87 HRK
 • Rok izvođenja radova 19.02.- 28.03.2020.
 • Projekt je realiziran u periodu od 19.02.-13.03.2020.

Sanacijom i rekonstrukcijom središnjeg dijela uzletno-sletne staze (USS) ukupne dužine 2.340,0 m i širine 16,0 m odnosno na površini od P= 37.400,0 m2 izvedeni su sljedeći radovi :
 • glodanje postojeće asfalt-betonske konstrukcije u prosječnoj debljini od 8cm
 • kompletno čišćenje izglodane površine četkanjem i ispuhivanjem građevinskim kompresorima
 • sanacija pukotina upotrebom tekuće gume za ispunu pukotine i postavljanja geokompozitne mreže u širini od 1,0m na cjelokupnu duljinu pojedine pukotine
 • nanošenje bitumenske emulzije
 • izrada izravnavajućeg sloja asfalta u prosječnoj debljini od 3,0 cm ( AC11 bin 45/80-65 AG4 M1)
 • polaganje "selfadhesive" geomreža na cjelokupnu površinu rekonstrukcije
 • izrada habajućeg sloja asfalta u debljini od 5,0cm (AC16 surf PmB 45/80-65 AG3 M1) uz rubno uklapanje na postojeći asfalt
 • izrada horizontalne signalizacije.

Projekt je realiziran kroz tri faze:
1. faza radova: 2+340,00 - 1+725,00 ( dnevno izvođenje radova (trajanje 4 dana, puna funkcionalnost zračne luke )
2. faza radova: 0+000,00 - 0+770,00 ( dnevno izvođenje radova,( trajanje 5 dana, puna funkcionalnost zračne luke )
3. faza radova: 0+770,00 - 1+725,00 ( izvođenje radova od 0 - 24 h ukupno trajanje 40,0 h ( zračna luka zatvorena za promet )
4. faza radova : dodatni radovi P= 10.000,0 m2 (sanacija staza za vožnju "A" i "B", stajanke, servisne ceste ispred terminala ) dnevno izvođenje radova u trajanju od 8 dana, puna funkcionalnost zračne luke).
Na web stranici objavljen na 03.06.2020 - Posljednji objavljeni na 03.06.2020 12:19:29