Veteranski Centar Šibenik

Rekonstrukcija i dogradnja građevina za uspostavljanje Veteranskog centra u Šibeniku
 • Naručitelj: Ministarstvo hrvatskih branitelja
 • Izvođač: STRABAG d.o.o.
 • Vrijednost ugovora bez PDV-a: 7,15 mio EUR
 • Rok izvođenja radova:
  UGOVORNI ROK – 07/2020 – 01/2022
  PLANIRANI ROK (PREDAN NARUČITELJU) – 07/2020 – 08/2021
 • Veličina građevne čestice: 25.327,00 m²
 • Bruto razvijena površina građevine: 5.830,30 m²
 • Visina građevine: Po + P + 2(3)STRABAG izvodi radove na projektu ˝Rekonstrukcija i dogradnja građevina za uspostavljanje Veteranskog centra u Šibeniku˝. Ideja uspostave Veteranskog centra u Šibeniku nastala je kao rezultat utvrđene potrebe za stvaranjem ustanove koja bi pružala usluge sveobuhvatne skrbi populaciji hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Zona obuhvata ovog projekta je dio građevne čestice k.č.br. 4523/1, k.o. Šibenik u Šibeniku. Građevna čestica nalazi se na području nekadašnje vojarne Bribirskih knezova.
Veteranski centar imati će bazen, nogometno, košarkaško i tenisko igralište, boćalište i parkiralište, a sa 142 kreveta moći će primiti oko 2500 korisnika godišnje.Na web stranici objavljen na 12.10.2020 - Posljednji objavljeni na 13.10.2020 11:46:38