Sanacija asfaltnog kolnika: Autocesta A3- Zagreb- Lipovac, dionica Slavonski Brod - Županja

U Zagrebu je 27. rujna 2019. STRABAG d.o.o. potpisao ugovor s investitorom Hrvatske autoceste d.o.o. za sanaciju asfaltnog kolnika na autocesti A3 Zagreb-Lipovac, dionica čvor Slavonski Brod (istok) - čvor Županja. Ukupna dužina je 30,28 km.


Građevinski projekt: Sanacija asfaltnog kolnika na autocesti A3 Zagreb-Lipovac, dionica čvor Slavonski Brod (istok) - čvor Županja.

  • Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.
  • Vrijednost ugovora: 14 Mio €
  • Vrijeme izgradnje: 365 radnih dana

Opis projekta: sanacija asfaltnog kolnika na autocesti A3 Zagreb-Lipovac, dionica čvor Slavonski Brod (istok) - čvor Županja. Projekt će se izvesti u 11 dionica, prema privremenoj regulaciji prometa koju postavlja naručitelj.Na web stranici objavljen na 05.02.2020 - Posljednji objavljeni na 05.02.2020 12:28:30