Projektiranje i izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja

Projekt UPOV-a Poreč gradi se prema ugovoru o projektiranju i izgradnji (Žuta knjiga FIDIC-a, izdanje 1999) u konzorciju s francuskom kompanijom SUEZ.
Projekt uključuje 5 odvojenih lokacija na širem području dobro poznato turističkog grada Poreča u Istri, Hrvatska:
  • UPOV Lanterna for 30.000 jedinica ekvivalent stanovnika (ES).
  • UPOV Poreč Sjever za 37.000 SE jedinica s postrojenjem za solarno sušenje mulja.
  • UPOV Poreč Jug za 48.000 SE jedinica.
  • Postrojenje Košambra za kompostiranje mulja.
  • UPOV Vrsar za 22.500 SE jedinica.

Svi UPOV-i su uređaji za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja s prethodnom obradom, biološkom obradom i ultrafiltracijom s membranama. Pročišćavanjem (obradom) bi se iz otpadnih voda trebale ukloniti sve bakterije i većina virusa.
Sva postrojenja imaju odvojene upravne ili kontrolne zgrade no moguće ih je nadzirati i iz središnje upravne zgrade koja se nalazi na lokaciji UPOV-a Poreč Jug.
Sve su zgrade projektirane za rad s različitim brojevima ES u sezoni tijekom ljeta te izvan sezone.

Dovršenje četiri uređaja planirano je do ljeta 2020., dok se dovršenje UPOV-a Vrsar planira do kraja travnja 2021.

UPOV Lanterna – Trenutno stanje na gradilištu i konačan izgled:
UPOV Poreč Sjever i postrojenje za solarno sušenjeUPOV Poreč Jug
Postrojenje za kompostiranje Košambra
UPOV Vrsar

Na web stranici objavljen na 31.01.2020 - Posljednji objavljeni na 31.01.2020 14:35:01