Izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac

od km 0+020 do km 1+300 i od km 5+240 do km 14+460
  • Izvođač radova: Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG AG/STRABAG d.o.o.
  • Ugovorena vrijednost: 478.398.402,80 HRK
  • Datum potpisivanja ugovora: 09.10.2019.
  • Datum uvođenja u posao: 13.11.2019.
  • Rok za dovršenje: 33 mjeseca – 13.08.2022.
  • Nadzor: ZP Investinženjering d.o.o. & Centar za organizaciju građenja d.o.o.Početak trase nalazi se na kopnenoj strani između mjesta Raba i Duboka te je ukupne duljine 1,3 km.
U stacionaži km 0+520,00 nalazi se čvorište Duboka u kojem će biti spoj na postojeću državnu cestu DC8 u smjeru Neuma i Bosne i Hercegovine.

Nova trasa prelazi preko državne ceste DC8 (podvožnjak) u stacionaži km 1+261,82 te nastavlja dalje do stacionaže km 1+300 (kraj 2. faze kopnena strana / početak 1. faze kopnena faza). Trasa nastavlja dalje prolazeći iznad naselja Komarna nizbrdo prema novom mostu Pelješac km 2+120 (L=2.440 m) prelazeći Malostonski kanal i dolazeći na poluotok Pelješac u km 4+560 te nastavljajući trasom do km 5+240 (kraj 1. faze na poluotoku Pelješac / početak 2. faze na poluotoku Pelješac).
Od stacionaže km 5+240 trasa nastavlja na poluotoku te se u km 6+692 nalazi prolaz za ljude i životinje. Zatim trasa prolazi kroz brdo Kamenice tunelom Kamenice u km 7+546 duljine L=499 m te nastavlja dalje preko vijadukta Doli u km 8+090 duljine L=156 m. Odmah nakon vijadukta Doli, u km 8+280 s lijeve strane nalazi se plato sa trafostanicom za opskrbu električnom energijom tunela Kamenice te vodospremom Kamenica za opskrbu vodom hidrantske mreže tunela Kamenice.


Trasa dalje nastavlja te prelazi Dumanju Jarugu mostovima Dumanja Jaruga I u km 9+264 duljine L=488 m i Dumanja Jaruga II u km 9+964 duljine L=80 m.


Nakon prelaska preko Dumanje Jaruge trasa dalje nastavlja prema tunelu Debeli Brijeg. Tunel Debeli Brijeg nalazi se u km 10+915 te je duljine L=2467 m.


Nakon izlaska iz tunela Debeli Brijeg trasa nastavlja dalje prema postojećoj državnoj cesti DC414 Orebić-Ston-Zaton Doli do km 14+460 (kraj faze 2. na poluotoku Pelješac / početak 3. faze).

U km 14+019,93 nalazi se čvorište Zaradeže u kojem se nova trasa spaja s postojećom državnom cestom DC414 (Orebić-Ston-Zaton Doli) i lokalnom cestom L69030 Brijesta – Zaradeže (spoj na DC414). Lokalna cesta L69030 Brijesta – Zaradeže (spoj na DC414) ostaje netaknuta te prolazi iznad tunela Debeli Brijeg.


U čvorištu Zaradeže nalazi se objekt u kojem će biti centar za kontrolu prometa (CKP Zaradeže) iz kojeg će se upravljati svim prometnim sistemima (signalizacija, itd), ventilacijskim sustavima tunela, opskrbom električnom energijom za tunele Kamenice, Debeli Brijeg i most Pelješac. Osim centra za kontrolu prometa u čvorištu Zaradeže nalaziti će se i vatrogasna postaja.

Vizualizacija projekta:
https://youtu.be/MgDxr0tbjxgNa web stranici objavljen na 09.01.2020 - Posljednji objavljeni na 09.01.2020 13:33:15