Izgradnja obilaznice Omiša

  • Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
  • Vrijednost ugovora: 23,50 mil EUR
  • Rok izvođenja radova: 3 godine (09/2019.-09/2022.)

Potpisom ugovora 18.07.2019 s Hrvatskim cestama započeo je novi izazovni projekt Strabaga koji uključuje izgradnju novog tunela i mosta u sklopu radova na obilaznici Omiša. Projekt će u konačnici donijeti prometno rasterećenje gradske jezgre Omiša i smanjenje gužvi nastalih za vrijeme ljeta i turističke sezone.


Pogled iz Kanjona Cetine na buduću trasu mosta

Radovi obuhvaćaju izvođenje pristupnih cesta tunelu u ukupnoj dužini od 544 metra, izgradnji novog tunela Komorjak Sjever u dužini od 600 metara, kao i izgradnji mosta preko rijeke Cetine u dužini od 220 metara.
Osim izrazito zahtjevne konfiguracije terena koja otežava izvođenje i limitira primjenjive tehnologije montaže mosta, jedna od posebnosti projekta je i račva koja se nalazi u tunelu Komorjak Sjever, zbog koje će se u fazi izgradnje morati primijeniti čak 6 različitih tunelskih oplata. Sam tunel Komorjak Sjever bit će namijenjen odvijanju dvotračnog prometa, širine kolnika 7,10 metara i visine 6,85 metara mjerene u tjemenu tunela. Tunel će se izvoditi tehnologijom NATM (nova austrijska tunelska metoda).


Tunel Komorjak Sjever

Most Cetina je gredni čelični most temeljen u završecima tunela Komorjak Sjever i tunela Omiš, sa najvećim rasponom od 152 metra između 2 oslonca. Vitka konstrukcija mosta zatvorenog čeličnog sanduka promjenjive je visine (2,50 m- 6,50 m), uklapa se u okoliš i ne zatvara vizuru kanjona Cetine. Čelična konstrukcija bit će proizvedena u segmentima u radionicama i tako cestovnim putem transportirana na gradilište. Okrupnjavanje i montaža polovica mosta izvodi se u tunelima Komorjak Sjever i Omiš, a samo završno spajanje izvest će se na visini od 70 metara iznad rijeke Cetine uz upotrebu posebnih visećih skela. Ukupna masa mosta iznosi 1100 tona.


Most Cetina
Također u sklopu ugovorenih radova predviđeno je i izvođenje 2 evakuacijska tunela u postojećem tunelu Omiš u duljinama od 339 i 205 metara.Na web stranici objavljen na 03.06.2020 - Posljednji objavljeni na 03.06.2020 12:26:15