Izgradnja novog mosta i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokupju D228

Izvođač: STRABAG AG
Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Projektant: Inženjerski projektni zavod d.d.
Inženjer: Geokon Zagreb d.d.
Ukupna vrijednost ugovora: € 7.2 Mio
Datum potpisivanja ugovora: 10.01.2020.
Period građenja: 24 mjeseca
Datum uvođenja u posao: 28.02.2020.

Opće informacije o projektu:

1. Pristupna cesta:
a) Dužina pristupne ceste je 439,31 metara
b) Ukupna širina ceste je između 10,3 - 12,00 metara

2. Most Kupa:
a) Projektirana konstrukcija mosta duga je 193.8 m (uključujući upornjake)
b) 4 raspona= 31,0 + 45,0 + 55,0 +45,0= 176,0 m
c) Širina mosta je 10.5 m
d) Konstrukcija mosta je čelično-betonska spregnuta konstrukcija
e) Čelični dio sastoji se od dva glavna nosača i poprečnih nosača (kvalitete S355J2 + N)
f) 3 stupa + 2 upornjaka


Ukupne količine:
a) čelična konstrukcija = 477 t
b) beton = 2.800 m³
c) armatura = 470 t
d) iskop humusa = 4.000,00 m³
e) kameni nasip = 28.000,00 m³
f) tampon =3.200,00 m³
g) asfalt = 2.000, 00 t

Na web stranici objavljen na 17.03.2020 - Posljednji objavljeni na 07.05.2020 17:06:16