CALT - Centar za napredne laserske tehnike – Institut za fiziku

Početkom godine započeli su radovi rekonstrukcije i nadogradnje Instituta za fiziku u Zagrebu
 • Naručitelj: Institut za fiziku, Zagreb
 • Projektant: Maja Šantić, dipl.ing.arh., Tim Studio d.o.o.
 • Vrijednost ugovora: 5,40 mil EUR; 40.649.215,09 kn
 • Rok izvođenja radova: 02/2020 – 02/2021
 • Bruto razvijena površina građevne čestice: 13.213,0 m²
 • Bruto razvijena površina građevine: 2.475,6 m²Aktivnosti Centra uključuju:
 • znanstveno-istraživački rad (laboratorijski prostor, uredski prostor)
 • obrazovanje i edukaciju (predavaonica, seminar, korisničke prostorije)
 • pružanje usluga korisnicima (korisnički laboratorijski i prateći prostori)

Rekonstrukcijom krila I. postojeći prostor prilagodit će se suvremenim zahtjevima znanstveno-istraživačke institucije kao nužan preduvjet stvaranja okruženja za uspješno i funkcionalno odvijanje aktivnosti Centra.

Rekonstrukcijom se postiže:
 • funkcionalnost prostora laboratorija
 • povećanje korisne površine - laboratorija, ureda
 • opremanje radnih prostora odgovarajućom infrastrukturom (instalacije)
 • stvaranje nužnih pomoćnih/servisnih prostora
 • usklađenje s važećim propisima u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu:
  o konstrukcija (mehanička otpornost i stabilnost, posebno stabilnost na potres)
  o sigurnost u slučaju požara
  o higijena, zdravlje i okoliš
  o sigurnosti i pristupačnost tijekom uporabe
  o zaštita od buke
  o gospodarenje energijom i očuvanje topline - energetska učinkovitost
  o održiva uporaba prirodnih izvora

U rekonstruirano I krilo smjestit će se šesnaest laboratorija za laserske tehnike i jedan kemijski laboratorij i elektronička radionica kao zajednički prateći prostori.

Laboratoriji su podijeljeni u četiri osnovne infrastrukturne jedinice:

I. NANO- BIO – SUSTAVI
II. KVANTNE TEHNOLOGIJE
III. PLAZMENE TEHNOLOGIJE
IV. ULTRABRZA DINAMIKA

Radi nadogradnje, uklanja se stropna ploča II kata i na nju obješena stropna ploča I. kata. Uklanjanje se vrši do nivoa obješene ploče. Za nadogradnju nastavljaju se postojeći armiranobetonski stupovi i izvode se nove grede okvira u nivou stropa I i II kata.

Kako bi se smanjila masa konstrukcije nadogradnje, nova međukatna konstrukcija između I i II kata i stropna konstrukcija II kata izvest će se polumontažni fert stropovi, koji imaju manju masu od punih armiranobetonskih ploča. Na dijelu stropne konstrukcije II kata izvodi se armiranobetonska ploča radi osiguranja nosivosti za vanjske klima jedinice koje su smještene na krovu.

Zbog svoje neotpornosti na požar i neuklapanja u novu dispoziciju prostora, postojeće stubište uz južno pročelje uklanja se i izvodi se novo na novoj poziciji, ugrađeno u novu stubišnu jezgru. Uz nju izvodi se armiranobetonska okno dizala i vertikala instalacija.

Kao dodatna veza između I i II kata izvodi se armiranobetonsko trokrako stubište u armiranobetonskoj jezgri koja se izvodi od temelja i povezuje se s postojećim zidovima.
Posebna pažnja pri tome posvećuje se postojećim elementima nosive konstrukcije koji se ne uklanjaju i trebaju ostati neoštećeni.

S obzirom da je objekt projektiran i izveden prije nego su se konstrukcije počele proračunavati na otpornost na potres (1968. godine), predviđeno je povećati protupotresnu otpornost objekta, u skladu sa danas važećim propisima u RH. To se postiže izvedbom nove dvije armiranobetonske stubišne jezgre, jedne armiranobetonske jezgre okna za dizalo i tri jezgre uz postojeće stupove.

Na web stranici objavljen na 13.10.2020 - Posljednji objavljeni na 13.10.2020 12:04:37