Čvor Lipovljani

Autocesta Bregana – Zagreb – Lipovac sastavni je dio europske mreže autocesta i nalazi se na X. europskom prometnom koridoru. Dio je cestovnog pravca koji u europskoj mreži cesta nosi međunarodnu oznaku E-70 i pruža se smjerom zapad – istok. Autocesta je u cijelosti izgrađena i predstavlja najvažniju prometnu poveznicu središnje i istočne Hrvatske, u nacionalnom prometu, dok u međunarodnom prometu ima potencijal postati glavni tranzitni pravac između Zapadne Europe i Bliskog Istoka. Lipovljani su do sada bili povezani na autocestu županijskom cestom Ž3124 preko čvorova Novska i Kutina.

Planirani čvor “Lipovljani” predviđen je u km 120+155,00 autoceste A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, na udaljenosti 14,2 km od čvora Kutina i 6,9 km od čvora Novska. Položaj novog čvora „Lipovljani“ diktirala su postojeća ograničenja u prostoru kao što su: PUO “Lipovljani”, blizina HŽ pruge, spoj na županijsku cestu Ž3215, kao i pozicija buduće gospodarske zone „Blatnjača“ između autoceste i željezničke pruge. Predmetnim projektom čvora Lipovljani predviđena je izgradnja čvora i dvije spojne ceste kroz gospodarsku zonu “Blatnjača” sa vezom preko postojeće industrijske ceste uz željezničku pruguna županijsku cestu Ž3215.

Ključne količine:

Iskop 16.324 m³
Asfalt 8.004 t
Tampon 12.330 m³
Cementna stabilizacija 64.430 m³
Vertikalni drenovi 29.501 m
Nasip 55.960 m³
Geotekstil 38.161 m²

Trajanje gradnje: 2 godine
Investiotor : Hrvatske autoceste d.o.o.Na web stranici objavljen na 01.07.2016 - Posljednji objavljeni na 30.05.2018 17:02:36